English Nederlands

Inschrijfformulier

REGISTRATION FORM

Met dit inschrijfformulier schrijf jij je in voor één of meerdere beschikbare bouwnummers van de 56 woningen in het plan ‘PUUR Wonen in Meerhoven te Eindhoven.

This registration form can be used to apply for one or more available building numbers of the 56 homes to be constructed in Eindhoven as part of the ‘PUUR Wonen in Meerhoven’ project.

Gegevens aanvrager*
Applicant’s particulars*
Gegevens partner
(indien van toepassing)
Partner’s particulars
(if applicable)
Voorkeur bouwnummer
Preferred provisional construction number
Financieel advies*
Financial advice*

Heeft u al financieel advies ingewonnen bij een erkende hypotheekadviseur?

Have you already sought the financial advice of a registered mortgage consultant?


* Een (positief) financieel advies is noodzakelijk voor ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomst.


* You need to have been issued (positive) financial advice before signing the combined purchase agreement and building contract.

Huidige woonsituatie*
Current housing situation*

In verband met de toewijzing van de middeldure koopwoningen vragen wij u om uw huidige woonsituatie.

In connection with the allocation of a mid-priced owner-occupied home, we need to enquire about your current housing situation.

Graag aantonen d.m.v. een recente betaalopdracht (peildatum juni 2020) of actuele huurovereenkomst

Graag aantonen d.m.v. taxatie of waardebepaling (peildatum juni 2020)

reference date June 2020

×
Selecteer een bestand van maximaal 2MB
Select a file of up to 2MB

Op de inschrijving middels dit inschrijfformulier is de verkoopprocedure PUUR Wonen in Meerhoven van toepassing.

Registration using this registration form is subject to the terms and conditions of the PUUR Wonen in Meerhoven sales procedure.

De door u ingevulde gegevens gebruiken we voor het opmaken van een koop- en aannemingsovereenkomst. Deze overeenkomsten zullen wij delen met onze projectpartners (notaris, aannemer, kopersbegeleider). Indien er niet wordt overgegaan tot de aankoop van een woning in het project PUUR Wonen in Meerhoven worden uw gegevens uit ons systeem verwijderd en worden deze dus niet gedeeld met onze projectpartners.

We will use the data supplied by you to draw up a combined purchase agreement and building contract. We will share these documents with our project partners (civil-law notary, contractor, purchase advisor). If you do not purchase a home in the PUUR Wonen in Meerhoven project, your data will be deleted from our system and will therefore not be shared with our project partners.* verplichte velden.


* Required fields.

Contactpersoon

1
Michiel van der Velden
Projectontwikkelaar
088 - 100 9500

Bel mij terug

Logo Focus Makelaars - aangepast formaat.jpg
 
Robert-Jan Bekkering
NVM makelaar
040-2180078
Stuur e-mail

 

Dennis van Lieshout
Financieel adviseur
040-2922222
Stuur e-mail